THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY NỔ

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác Phòng cháy chữa cháy, trình độ nghiệp vụ và khả năng thao tác sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy hiện có; sự phối hợp trong công tác chữa cháy, chủ động giải quyết các tình huống cháy xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Ngày 18/08/2022, Công ty Tokai Sand Việt Nam đã tổ chức thành công buổi thực tập tình huống cháy phức tạp nhất trong Phương án chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phê duyệt.
pccc6

Sau khi kiểm tra lực lượng, phương tiện trực tiếp tham gia thực tập đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ. Được sự thống nhất của Trưởng ban chỉ đạo thực tập, Chỉ huy chữa cháy đã phát lệnh thực tập và chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo nội dung phương án đã đề ra.

pccc pccc2 pccc3pccc5  

Buổi diễn tập diễn ra thành công, trong quá trình thực tập Phương án chữa cháy không gây hư hỏng tài sản, hàng hóa của cơ sở.

Qua thực tập Phương án chữa cháy lần này đã cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác Phòng cháy chữa cháy của cán bộ nhân viên tại cơ sở. Đồng thời, giúp cán bộ nhân viên và Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao khả năng thao tác sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.


Tin Tức Liên Quan

Khách Hàng Và Đối Tác