HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

DU LỊCH CÔNG TY
DU LỊCH CÔNG TY
Du lịch hằng năm cho công nhân viên tại Campuchia
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
Ngày 28/7/2017, công ty TNHH Tokai Sand Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm đánh dấu chặn đường 10 năm hoạt động (từ 07/2007 đến 07/2017)

Khách Hàng Và Đối Tác