TIN TỨC

BẰNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
BẰNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
TOKAI SAND VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
THÔNG BÁO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI
THÔNG BÁO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI
THÔNG BÁO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI
THƯ CHÚC TẾT & THÔNG BÁO NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021
THƯ CHÚC TẾT & THÔNG BÁO NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021
THƯ CHÚC TẾT & THÔNG BÁO NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng
DU LỊCH CÔNG TY
DU LỊCH CÔNG TY
Du lịch hằng năm cho công nhân viên tại Campuchia
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
Ngày 28/7/2017, công ty TNHH Tokai Sand Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm đánh dấu chặn đường 10 năm hoạt động (từ 07/2007 đến 07/2017)

Khách Hàng Và Đối Tác