HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

     Từ ngày 17/6/2022 đến ngày 19/6/2022, Công ty Tokai Sand Việt Nam đã tổ chức thành công khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo định kỳ tại đơn vị cho người lao động. 100% người lao động tham gia khoá học đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thẻ an toàn vệ sinh lao động.

     Huấn luyện - Đào tạo an toàn lao động là hoạt động phổ cập kiến thức nhằm chủ động ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc, gây thương tích thân thể cũng như thương vong cho người lao động.

     Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người lao động có thể chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động, đồng thời hiểu rõ được các tình huống nguy hiểm tiềm tàng tại nơi làm việc có thể dẫn đến tai nạn lao động tại bất cứ lúc nào, nhằm giúp họ có sự chuẩn bị từ trước thông qua việc dự báo rủi ro và có những biện pháp phòng ngừa tai nạn phù hợp, kịp thời trong quá trình sản xuất, vận hành các thiết bị và sử dụng nguyên vật liệu.

     Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động không những giúp cho người lao động làm việc tốt, làm đúng những yêu cầu theo quy định về ATVSLĐ của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là biện pháp đảm bảo sức khoẻ lâu dài của người lao động.


Tin Tức Liên Quan

Khách Hàng Và Đối Tác