CÁT BỌC NHỰA CÓ 100% HÀM LƯỢNG SILICA THẤP

SKU: KPW-1