Thông báo tuyển dụng 2017

Cần tuyển phiên dịch biết Tiếng Nhật + Tiếng Anh
Số lượng : 1 người
Mọi thông tin liên hệ gặp : Ms Hiệp
Điện thoại: 0935200803
Email: minhhiep1608@gmail.com